Hívjon minket» (+36) 47 307 013

A 2010-es árvíz folyamán a patakmeder rengeteg helyen sérült. Földcsuszamlások keletkeztek, ezért 890 m - közel 900 méter - hosszban teljes patakrekonstrukcióra kerül sor, egy új patakmeder kialakítását fogjuk elvégezni. A felújítás különlegessége, hogy szakemberek segítségével megóvjuk a víz és a vízpart élővilágát, hogy a patak jellegzetességeit, egyedülálló halfajait és vízparti növényvilágát megőrizzük – számolt be a példaértékű mederfelújításról Kántor Ferenc polgármester…

Az F-es pályázatban, a patakmeder rekonstrukciós pályázatát megelőzően, már az előkészületekben példaértékű együttműködés történt a környezetvédelemmel, és együttes munkával először egy felmérés történt. A Hidrobiológiai Tanszékkel felmértük, hogy milyen védett halak vannak a patak vizében, amely halaknak a lehalászása és áttelepítése megtörtént. A patakmeder hálóval történő védelmét elkészítettük, hogy még a munkálatok folynak, a védett halak ne sérüljenek.
A Natura 2000 szakemberei, pedig abban adtak segítséget, hogy a meglévő, védett faállományunkat felmérték a patakmeder mentén, valamint iránymutató volt arra, hogy milyen védett növényfajokat kell visszatelepíteni majd a patakmeder mentén, hogy azok növényfajok és fafajták folyamatosan megmaradjanak ezen a területen, amelyek kivágásra, eltávolításra kerültek.
Vannak öreg hársfák, amelyek nem lesznek kivágva, illetve bizonyos tölgy fajok. Ezeket bejelölték a környezetvédők, és mi természetesen meghagyjuk. Amiket kivágunk, azokat pedig újratelepítjük majd, csemete formájában.
Ezúton is szeretném megköszönni a hidrobiológiai tanszékvezető úrnak és a Natura 2000 szakembereinek az együttműködést, hogy segítségükkel a Hotyka patakra jellemző, értékes élővilágot át tudjuk menteni az utókornak, a felújítás utáni időkre.

Már hagyománnyá vált, hogy a Makkoshotykai közösség Önkormányzata, a református egyházi közösséggel, valamint a katolikus egyházzal együttesen, minden évben megtartjuk a megemlékezést a Trianoni Emlékműnél – számolt be az idei megemlékezésről Kántor Ferenc polgármester.

A megemlékezésre közel 100 ember jött el, ami mutatja, hogy milyen erős a magyar identitás Makkoshotykán. Pocsai tiszteletes úr mondott egy verset, egy imát pedig esperes úr a katolikus egyháztól. Mondtam egy bevezető köszöntő beszédet, valamint Pásztor Viktória fuvolán adott elő egy kis műsort, valamint a Református Nőegylet énekelt. A rendezvényt állófogadással folytattuk, majd egy kötetlen beszélgetéssel fejeztük be...

Megkezdődtek a kultúrház felújítási munkálatai!